Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2022

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 28. 3. 2023 - 28. 3. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Radoslav Passia Ph.D. ()

Prehľad konferencií