Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Česko-slovenské konfrontácie XIX

  • Miesto konania: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.. Bratislava
  • Dátum konania: 12. 9. 2024 - 13. 9. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Taranenková PhD. ()

Prehľad konferencií