Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Identita a pamäť v literatúre (Slovenská literatúra v Srbsku)

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 28. 9. 2023 - 28. 9. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Dana Hučková CSc. ()

Prehľad konferencií