Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

17th International Symposium on Novel and Nano Materials

  • Miesto konania: Jeju, Kórea
  • Dátum konania: 14. 11. 2022 - 18. 11. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: MSc. Tamás Csanádi PhD. ()

Prehľad konferencií