Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Fractography of Advanced Ceramics 2023, FAC 2023

  • Miesto konania: Leoben, Rakúsko
  • Dátum konania: 3. 9. 2023 - 5. 9. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: prof. RNDr. Ján Dusza DrSc. ()

Prehľad konferencií