Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

33. Medzinárodné sympózium Grundprobleme

  • Miesto konania: Mistelbach
  • Dátum konania: 1. 11. 2023 - 4. 11. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: PhDr. Karol Pieta DrSc. ()

Prehľad konferencií