Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

8. Česko-Slovenská mykologická konferencia

  • Miesto konania: Veľká zasadačka v budove SAV, Akademická 2, Nitra
  • Dátum konania: 21. 9. 2023 - 24. 9. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Pastirčáková PhD. ()

Prehľad konferencií