Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

NRF2 in noncommunicable diseases: from bench to bedside

  • Miesto konania: Kongresové centrum SAV, Smolenice
  • Dátum konania: 26. 6. 2023 - 30. 6. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: RNDr. Iveta Bernátová DrSc. ()

Prehľad konferencií