Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

4. Strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom

  • Miesto konania: ÚMMS SAV, v.v.i., Bratislava
  • Dátum konania: 16. 5. 2023 - 16. 5. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Ing. Alena Opálková Šišková PhD. ()

Prehľad konferencií