Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

TEM/STEM seminár 2023

  • Miesto konania: ÚMMS SAV, v.v.i., Bratislava
  • Dátum konania: 28. 2. 2023 - 8. 3. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Ing. Štefan Nagy PhD. ()

Prehľad konferencií