Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

9. medzinárodné sympózium o regulácii rovnováhy človeka

  • Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice
  • Dátum konania: 10. 9. 2023 - 13. 9. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: RNDr. Jana Kimijanová PhD. ()

Prehľad konferencií