Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

XXXII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“

  • Miesto konania: Hrádok pri Jelšave
  • Dátum konania: 19. 10. 2023 - 20. 10. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Hredzák PhD. ()

Prehľad konferencií