Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

2nd AtomDec Annual Meeting - Atomic Design of Carbon-Based Materials for New Society

  • Miesto konania: Smolenice, Slovensko
  • Dátum konania: 2. 11. 2022 - 4. 11. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Ing. Eva Scholtzová CSc. ()

Prehľad konferencií