Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Maloobchodné siete: priestorové a spoločenské interakcie

  • Miesto konania: Modra
  • Dátum konania: 23. 11. 2022 - 24. 11. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Bilková PhD. ()

Prehľad konferencií