Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

"Padni, komu padni". Seminár pri príležitosti 10. výročia úmrtia a 90. výročia narodenia Dr. Jozefa Jablonického, zakladateľa a prvého riaditeľa Ústavu politických vied SAV, v.v.i.

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 15. 12. 2022 - 15. 12. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Marušiak PhD. ()

Prehľad konferencií