Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Hans-Herbert Kögler’s Critical Hermeneutics (book launch & workshop)

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 26. 5. 2022 - 26. 5. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: doc. Mgr. Richard Sťahel PhD. ()

Prehľad konferencií