Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestor v krajinách V4 po roku 1989

  • Miesto konania: Banská Bystrica
  • Dátum konania: 6. 9. 2022 - 6. 9. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Gabriela Dudeková Kováčová PhD. ()

Prehľad konferencií