Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Česko-slovenské kultúrne vzťahy v 19. a 20. storočí

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 11. 5. 2022 - 11. 5. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Prof. PhDr. Roman Holec DrSc. ()

Prehľad konferencií