Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

XXII. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy

  • Miesto konania: Bratislava, Filozofický ústav
  • Dátum konania: 21. 11. 2022 - 22. 11. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. Mgr. Richard Sťahel PhD. ()

Prehľad konferencií