Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

36. medzinárodná letná konferencia z teórie reálnych funkcií (ISCORFT 2022)

  • Miesto konania: Stará Lesná
  • Dátum konania: 11. 9. 2022 - 16. 9. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. Ľubica Holá DrSc. ()

Prehľad konferencií