Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

21. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe. Kelti

  • Miesto konania: Mikulov
  • Dátum konania: 10. 5. 2022 - 13. 5. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: PhDr. Karol Pieta DrSc. ()

Prehľad konferencií