Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov

  • Miesto konania: Košice
  • Dátum konania: 30. 11. 2022 - 1. 12. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Gajdošová Ph.D. ()

Prehľad konferencií