Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

22. slovenská onomastická konferencia Produkcia a percepcia onymických systémov

  • Miesto konania: Trnava
  • Dátum konania: 5. 9. 2022 - 7. 9. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Valentová PhD. ()

Prehľad konferencií