Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Štefan Krčméry redivivus

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 23. 5. 2024 - 23. 5. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Dana Hučková CSc. ()

Prehľad konferencií