Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Autori, diela, kontexty 1822 – 2022 pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Francisciho (1822 – 1905), Jána Kalinčiaka (1822 – 1871), Janka Kráľa (1822 – 1876) a Jána Palárika (1822 – 1870) a 150. výročia úmrtia Andreja Sládkoviča (1820 – 1872)

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 5. 5. 2022 - 6. 5. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Dana Hučková CSc. ()

Prehľad konferencií