Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

XXI. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy 2021: téma "Deformovaná veda: od komercionalizácie k revitalizácii?"

  • Miesto konania: FiÚ SAV Bratislava
  • Dátum konania: 29. 11. 2021 - 29. 11. 2021
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. Mgr. Richard Sťahel PhD. ()

Prehľad konferencií