Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

EAA Session 306: Early Iron Age landscape transformation in the Carpathian basin and adjacent areas

  • Miesto konania: Budapešť
  • Dátum konania: 31. 8. 2022 - 3. 9. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Benediková PhD. ()

Prehľad konferencií