Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

14. ročník medzinárodnej konferencie - Príprava keramických materiálov

  • Miesto konania: Herľany - Košice
  • Dátum konania: 6. 6. 2023 - 8. 6. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: prof. RNDr. Jaroslav Briančin CSc. ()

Prehľad konferencií