Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  apríl 2024  »

Konferencie SAV v mesiaci apríl 2024

Typ Názov Miesto Od Do
   Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén Bratislava 13. 6. 2023 14. 6. 2024
   Letná škola projektu InterTAU I. DRUG DISCOVERY: FOCUS ON BIOLOGICS KC SAV Smolenice 18. 6. 2023 24. 6. 2024
   Dni archívneho filmu Banská Bystrica 8. 4. 2024 12. 4. 2024
Organizuje SAV  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry Bratislava 9. 4. 2024 9. 4. 2024
   ReSPS 2024 - Research for Social and Psychological Sciences Smolenice, Slovensko 9. 4. 2024 9. 4. 2024
   EASP míting "Krehkosť identity: Psychologické antecedenty a dôsledky života v pretrvávajúcich krízach a politickej nestabilite". Milazzo, Sicília 18. 4. 2024 20. 4. 2024
   Vápniková signalizácia a patofyziológia srdcovocievneho systému Bratislava 22. 4. 2024 26. 4. 2024
   Workshop pre projektový tím projektu Redact: Researching Europe, Digitalisation, and Conspiracy Theories Smolenice 23. 4. 2024 25. 4. 2024
   Psychológia práce a organizácie 2024 Zlín 24. 4. 2024 25. 4. 2024