Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  február 2024  »

Konferencie SAV v mesiaci február 2024

Typ Názov Miesto Od Do
   Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén Bratislava 13. 6. 2023 14. 6. 2024
   Letná škola projektu InterTAU I. DRUG DISCOVERY: FOCUS ON BIOLOGICS KC SAV Smolenice 18. 6. 2023 24. 6. 2024
   Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku: Nové horizonty kvalitatívneho výskumu. FSEV UK v Bratislave 5. 2. 2024 6. 2. 2024
Organizuje SAV  COST LIFT stretnutie druhej pracovnej skupiny hotel Roset Bratislava 22. 2. 2024 23. 2. 2024