Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  september 2023  »

Konferencie SAV v mesiaci september 2023

Typ Názov Miesto Od Do
   Summer School on General Algebra and Ordered Structures (SSAOS 2023) KC Academia, Stará Lesná, Slovensko 2. 9. 2023 8. 9. 2023
   Fraktografia pokrokových keramických materiálov 2023, FAC 2023 Leoben, Rakúsko 3. 9. 2023 5. 9. 2023
   Polymer Meeting in Bratislava (PM 15) Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 4. 9. 2023 7. 9. 2023
   Aktívne malé telesá v slnečnej sústave v širokom rozsahu heliocentrických vzdialeností Hotel Forton, Stará Lesná, Slovensko 5. 9. 2023 8. 9. 2023
   Medzinárodná konferencia Štruktúra a stabilita biomakromolekúl Košice, Slovensko 5. 9. 2023 8. 9. 2023
Organizuje SAV  9. medzinárodné sympózium o regulácii rovnováhy človeka Kongresové centrum SAV Smolenice 10. 9. 2023 13. 9. 2023
Organizuje SAV  Oxid dusnatý: signálna molekula storočia Chorvátsko 11. 9. 2023 15. 9. 2023
Organizuje SAV  Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku Bratislava 11. 9. 2023 12. 9. 2023
   Techniky pozorovania, prístroje a veda pre metrové ďalekohľady III KC Academia, Stará Lesná, Slovensko 11. 9. 2023 15. 9. 2023
Organizuje SAV  Česko-slovenské konfrontácie XIX Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.. Bratislava 13. 9. 2023 14. 9. 2023
Organizuje SAV  Memory and Religion from Post-secular Perspective Bratislava 15. 9. 2023 15. 9. 2023
   8. Česko-Slovenská mykologická konferencia Veľká zasadačka v budove SAV, Akademická 2, Nitra 21. 9. 2023 24. 9. 2023
   Od dobročinnosti a svojpomoci k štátnej sociálnej politike: motivácie, modely a prax v 19. a 20. storočí Bratislava 21. 9. 2023 21. 9. 2023
 Videokonferencia MTSM 2023 - 12. Medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné materiály 2023 FESB University of Split, Croatia 21. 9. 2023 22. 9. 2023
   ALZHEIMERFÓRUM 2023: Prevencia, diagnostika a terapia Ružomberok 21. 9. 2023 21. 9. 2023
Organizuje SAV  Ekológia, politika a sloboda: André Gorz a výzvy politickej ekológie Bratislava 22. 9. 2023 22. 9. 2023
Organizuje SAV  Telo a telesnosť v slovenskej poézii. Bratislava 26. 9. 2023 26. 9. 2023
   TOXCON 2023 Stará Lesná, Vysoké Tatry 27. 9. 2023 29. 9. 2023
   AKTUÁLNE PROBLÉMY HYDROLÓGIE - 70. výročie vzniku ÚH SAV, v.v.i. a 70. výročie vzniku SAV - 2023 Kongresové centrum SAV, zámok Smolenice 27. 9. 2023 29. 9. 2023
Organizuje SAV  Identita a pamäť v literatúre (Slovenská literatúra v Srbsku) Bratislava 28. 9. 2023 28. 9. 2023