Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  september 2023  »

Konferencie SAV v mesiaci september 2023

Typ Názov Miesto Od Do
   Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén Bratislava 13. 6. 2023 14. 6. 2024
   Letná škola projektu InterTAU I. DRUG DISCOVERY: FOCUS ON BIOLOGICS KC SAV Smolenice 18. 6. 2023 24. 6. 2024
Organizuje SAV  13th International Workshop on Processing and Applications of Superconducting (RE)BCO Materials (PASREG 2023) Caen, France 31. 8. 2023 1. 9. 2023
   Summer School on General Algebra and Ordered Structures (SSAOS 2023) KC Academia, Stará Lesná, Slovensko 2. 9. 2023 8. 9. 2023
   EMS výročné stretnutie 2023 Bratislava, Slovensko 3. 9. 2023 8. 9. 2023
   Fractography of Advanced Ceramics 2023, FAC 2023 Leoben, Rakúsko 3. 9. 2023 5. 9. 2023
   21. konferencia českých a slovenských fyzikov (KČSF) FMFI UK Bratislava 4. 9. 2023 7. 9. 2023
   Polymer Meeting in Bratislava (PM 15) Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 4. 9. 2023 7. 9. 2023
   Soft Magnetic Materials (SMM26) Prague, Czech Republic 4. 9. 2023 7. 9. 2023
   Aktívne malé telesá v slnečnej sústave v širokom rozsahu heliocentrických vzdialeností Stará Lesná, Slovensko 5. 9. 2023 8. 9. 2023
Organizuje SAV  CEQIP |202⟩|++⟩ – Central European Quantum Information Processing Smolenice, Slovensko 5. 9. 2023 8. 9. 2023
Organizuje SAV  Drobnicov memoriál 12. ročník Horná Ves 5. 9. 2023 7. 9. 2023
   12th International Conference Structure and Staiblity of Biomacromolecules (SSB 2023) Košice, Slovensko 5. 9. 2023 8. 9. 2023
Organizuje SAV  XXI. Arachnologická konferencia Východná, Slovensko 6. 9. 2023 8. 9. 2023
   XXI. Arachnologická konferencia Východná 6. 9. 2023 8. 9. 2023
   eLTER Regional Cluster Meeting Bratislava, Slovensko 6. 9. 2023 7. 9. 2023
   32. ornitologická konferencia s medzinárodnou účasťou Aplikovaná ornitológia 2023 Technická univerzita Zvolen 8. 9. 2023 8. 9. 2023
   9. medzinárodné sympózium o regulácii rovnováhy človeka Kongresové centrum SAV Smolenice 10. 9. 2023 13. 9. 2023
   Oxid dusnatý: signálna molekula storočia Šolta, Chorvátsko 11. 9. 2023 15. 9. 2023
   Techniky pozorovania, prístroje a veda pre metrové ďalekohľady III Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, Slovensko 11. 9. 2023 15. 9. 2023
   Stretnutie jazykov, etník a kultúr v dunajskom priestore od stredoveku po raný novovek Hainburg an der Donau 13. 9. 2023 13. 9. 2023
   Tracked and Segregated: The Effect of Early Informal Within-School Tracking in Schools with Students with Low Socioeconomic Status or Roma Ethnicity (ústavný seminár) Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 13. 9. 2023 13. 9. 2023
Organizuje SAV  MinWien2023 Viedeň, Rakúsko 19. 9. 2023 21. 9. 2023
Organizuje SAV  Vedecký seminár venovaný 80. výročiu založenia JÚĽŠ Malé kongresové centrum SAV, Bratislava 19. 9. 2023 19. 9. 2023
   Post-secular approach to memory processes in Central-Eastern Europe Bratislava 20. 9. 2023 23. 9. 2023
   Od dobročinnosti a svojpomoci k štátnej sociálnej politike: Motivácie, modely a prax v 19. a 20. storočí Bratislava 20. 9. 2023 21. 9. 2023
   8. Česko-Slovenská mykologická konferencia Veľká zasadačka v budove SAV, Akademická 2, Nitra 21. 9. 2023 24. 9. 2023
 Videokonferencia MTSM 2023 - 12. Medzinárodná konferencia Strojárske technológie a konštrukčné materiály 2023 FESB University of Split, Croatia 21. 9. 2023 22. 9. 2023
   8. česko-slovenská mykologická konferencia Nitra 21. 9. 2023 24. 9. 2023
   ALZHEIMERFÓRUM 2023: Prevencia, diagnostika a terapia Ružomberok 21. 9. 2023 21. 9. 2023
   Ekológia, politika a sloboda: André Gorz a výzvy politickej ekológie Bratislava 22. 9. 2023 22. 9. 2023
 Videokonferencia Byzantine Coins in the Carpathian Basin Tatabánya 25. 9. 2023 26. 9. 2023
Organizuje SAV  Telo a telesnosť v slovenskej poézii. Bratislava 26. 9. 2023 26. 9. 2023
Organizuje SAV  Viera v konšpiračné teórie a extrémizmus Bratislava, Slovensko 27. 9. 2023 27. 9. 2023
Organizuje SAV  AKTUÁLNE PROBLÉMY HYDROLÓGIE - 70. výročie vzniku ÚH SAV, v.v.i. a 70. výročie vzniku SAV - 2023 Kongresové centrum SAV, zámok Smolenice 27. 9. 2023 29. 9. 2023
   TOXCON 2023 Stará Lesná, Vysoké Tatry 27. 9. 2023 29. 9. 2023
   Identita a pamäť v literatúre (Slovenská literatúra v Srbsku) Bratislava 28. 9. 2023 28. 9. 2023