Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  jún 2023  »

Konferencie SAV v mesiaci jún 2023

Typ Názov Miesto Od Do
   ESTIV tréninový kurz v aplikovanej in vitro toxikológii ÚEFT CEM, SAV, Bratislava, SK 29. 5. 2023 2. 6. 2023
Organizuje SAV  Kognície a umelý život Smolenice, Slovensko 1. 6. 2023 3. 6. 2023
   Bayesovský přístup v rámci teorie odpovědi na položku Bratislava/online 5. 6. 2023 5. 6. 2023
   14. ročník medzinárodnej konferencie - Príprava keramických materiálov Herľany - Košice 6. 6. 2023 8. 6. 2023
Organizuje SAV  5. míting Český masív Smolenice, Slovakia 7. 6. 2023 10. 6. 2023
   Psychológia práce a organizácie 2023 Košice 8. 6. 2023 9. 6. 2023
   Ako boj proti „rodu“ pomáha vytvárať neliberálnu politiku Bratislava/online 12. 6. 2023 12. 7. 2023
   Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat Košice 13. 6. 2023 16. 6. 2023
Organizuje SAV  Archaeology of the Mountains: Research, Methods, Analysis Zakopane 14. 6. 2023 16. 6. 2023
Organizuje SAV  Advances in experimental neuroimmunology 2023 Smolenice 18. 6. 2023 20. 6. 2023
   APCOM 2023 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 21. 6. 2023 23. 6. 2023
   12. ročník vedeckej konferencie Dreviny vo verejnej zeleni 2023 Budova SAV, Akademická 2, Nitra 21. 6. 2023 21. 6. 2023
   Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.. Bratislava 22. 6. 2023 22. 6. 2023
 Videokonferencia Multimodal terminals on the territory of Ukraine and neighboring EU countries Ľvov 22. 6. 2023 22. 6. 2023
Organizuje SAV  NRF2 in noncommunicable diseases: from bench to bedside Kongresové centrum SAV, Smolenice 26. 6. 2023 30. 6. 2023
   9. Bratislavská koferencia mladých polymérnych vedcov (BYPoS 2023) Banská Štiavnica, Slovensko 26. 6. 2023 30. 6. 2023