Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  jún 2023  »

Konferencie SAV v mesiaci jún 2023

Typ Názov Miesto Od Do
Organizuje SAV  XV. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2023 Bratislava 22. 5. 2023 30. 6. 2023
   2023 ESTIV tréninový kurz v aplikovanej in vitro toxikológii ÚEFT CEM, SAV, Bratislava, SK 29. 5. 2023 2. 6. 2023
   Kognície a umelý život Smolenice, Slovensko 1. 6. 2023 3. 6. 2023
   Bayesovský přístup v rámci teorie odpovědi na položku Bratislava/online 5. 6. 2023 5. 6. 2023
   14. ročník medzinárodnej konferencie - Príprava keramických materiálov Herľany - Košice 6. 6. 2023 8. 6. 2023
   Career planning Panel for Early-Stage Researchers Praha, Česko 6. 6. 2023 6. 6. 2023
   5. sympózium o Českom masíve Smolenice, Slovakia 7. 6. 2023 10. 6. 2023
Organizuje SAV  The Leaky Home - Exploring the integration of smart technologies in the home from an arts and cultural studies’ perspective (ústavný seminár) Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 7. 6. 2023 7. 6. 2023
   Issues on the Im(Possible) (I)X Bratislava 7. 6. 2023 8. 6. 2023
   Psychológia práce a organizácie 2023 Košice 8. 6. 2023 9. 6. 2023
   Interdisciplinary training school on forest ecosystems: technologies, biodiversity, modelling Lubľana, Slovinsko 10. 6. 2023 14. 6. 2023
   Ako boj proti „rodu“ pomáha vytvárať neliberálnu politiku Bratislava/online 12. 6. 2023 12. 7. 2023
   Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat Košice 13. 6. 2023 16. 6. 2023
   Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén Bratislava 13. 6. 2023 14. 6. 2024
   16th Chaotic Modeling and Simulation International Conference (CHAOS 2023) Heraklion, Crete, Greece 13. 6. 2023 16. 6. 2023
   Archaeology of the Mountains: Research, Methods, Analysis Zakopane 14. 6. 2023 16. 6. 2023
Organizuje SAV  Gender, religion, and identity: Modernization of gender roles among the Bulgarian Muslims (Pomaks) (ústavný seminár) Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 14. 6. 2023 14. 6. 2023
   Advances in Experimental Neuroimmunology 2023 Smolenice 18. 6. 2023 20. 6. 2023
   Letná škola projektu InterTAU I. DRUG DISCOVERY: FOCUS ON BIOLOGICS KC SAV Smolenice 18. 6. 2023 24. 6. 2024
   Letná škola projektu ADDIT-CE I. DIAGNOSTIC TOOLS AND BIOMARKERS KC SAV Smolenice 20. 6. 2023 24. 6. 2023
   NANOVIR 2023 - Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 Zasadačka PROMATECH, Watsonova 47, Košice, 5.poschodie. 20. 6. 2023 20. 6. 2023
   APCOM 2023 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 21. 6. 2023 23. 6. 2023
 Videokonferencia Multimodal terminals on the territory of Ukraine and neighboring EU countries Ľvov 22. 6. 2023 22. 6. 2023
   NRF2 in noncommunicable diseases: from bench to bedside Kongresové centrum SAV, Smolenice 26. 6. 2023 30. 6. 2023
   9. Bratislavská konferencia mladých polymérnych vedcov (BYPoS 2023) Banská Štiavnica, Slovensko 26. 6. 2023 30. 6. 2023
   Diseminačný WS INTERCEPTu na UPSVaRe MPSVaR, Bratislava 28. 6. 2023 28. 6. 2023
   Medzinárodná konferencia MATRIB 2023 ( materiály, tribológia, recyklácia) Vela Luka, Chorvátsko 29. 6. 2023 1. 7. 2023