Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  máj 2023  »

Konferencie SAV v mesiaci máj 2023

Typ Názov Miesto Od Do
   Charismatic Mimicry: Innovation and Imitation in the Case of Volodymyr Zelensky (ústavný seminár) Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 3. 5. 2023 3. 5. 2023
   Mladá filozofia 2023 Filozofický ústav SAV,v.v.i., Klemensova 19, Bratislava 4. 5. 2023 5. 5. 2023
   ENGINEERING CERAMICS 2023 - Ceramics for circular economy Smolenice, Slovensko 7. 5. 2023 11. 5. 2023
   ISTROS 2023 – Isospin, STructure, Reactions and energy Of Symmetry Častá-Papiernička, Slovensko 14. 5. 2023 19. 5. 2023
   47. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 16. 5. 2023 19. 5. 2023
Organizuje SAV  4. Strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom ÚMMS SAV, v.v.i., Bratislava 16. 5. 2023 16. 5. 2023
   19. medzinárodné krajinno-ekologické sympózium Trenčianske Teplice, Slovensko 17. 5. 2023 19. 5. 2023
   PROFEEDBACK konferencia: HODNOTENIE ROZVOJA VIDIEKA A ÚZEMIA, MESTSKÝ VÝVOJ Bratislava 18. 5. 2023 19. 5. 2023
   Spomienkový seminár venovaný vedeckému odkazu doc. RNDr. Petra Javorského, DrSc. Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice 18. 5. 2023 18. 5. 2023
   Entangled Histories of Feminist Advocacies in the interwar Balkan and Central Europe 1923 – 1939 Rethymno (Grécko) 19. 5. 2023 20. 5. 2023
Organizuje SAV  XV. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2023 Bratislava 22. 5. 2023 30. 6. 2023
   The Middle European Cooperation in Statistical Physics (MECO48) Stará Lesná, Vysoké Tatry, Slovensko 22. 5. 2023 26. 5. 2023
Organizuje SAV  Umelá inteligencia – sociálne a etické problémy (teoretický interdisciplinárny seminár) Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 24. 5. 2023 24. 5. 2023
   PMA and SRC 2023: 9. medzinárodná konferencia o polymérnych materiáloch v automobilovom priemysle a 25. Slovenská gumárenská konferencia Kongresové centrum SAV Smolenice 24. 5. 2023 26. 5. 2023
Organizuje SAV  Human Rights between Law and Politics Rektorát UPJŠ v Košiciach 25. 5. 2023 25. 5. 2023
   Responsibility, Rights and Rules Bratislava 25. 5. 2023 25. 5. 2023
   Interdisciplinárny workshop pre PhD študentov/tiek „Human Rights between Law and Politics“ Rektorát UPJŠ v Košiciach 25. 5. 2023 25. 5. 2023
   EKOMSTAT 2023 Trenčianske Teplice 28. 5. 2023 31. 5. 2023
   2023 ESTIV tréninový kurz v aplikovanej in vitro toxikológii ÚEFT CEM, SAV, Bratislava, SK 29. 5. 2023 2. 6. 2023
   Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou Bratislava/online 29. 5. 2023 29. 5. 2023
   Measurement 2023 KC Smolenice SAV 29. 5. 2023 31. 5. 2023
   Od demokracie k totalite Bratislava 29. 5. 2023 29. 5. 2023