Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  máj 2023  »

Konferencie SAV v mesiaci máj 2023

Typ Názov Miesto Od Do
Organizuje SAV  Mladá filozofia 2023 Filozofický ústav SAV,v.v.i., Klemensova 19, Bratislava 4. 5. 2023 5. 5. 2023
   ISTROS 2023 – Isospin, STructure, Reactions and energy Of Symmetry Častá-Papiernička, Slovensko 14. 5. 2023 19. 5. 2023
   47. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 16. 5. 2023 19. 5. 2023
Organizuje SAV  4. Strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom ÚMMS SAV, v.v.i., Bratislava 16. 5. 2023 16. 5. 2023
Organizuje SAV  19. medzinárodné krajinno-ekologické sympózium Trenčianske Teplice, Slovensko 17. 5. 2023 19. 5. 2023
Organizuje SAV  PROFEEDBACK konferencia: HODNOTENIE ROZVOJA VIDIEKA A ÚZEMIA, MESTSKÝ VÝVOJ Bratislava 18. 5. 2023 19. 5. 2023
   Spomienkový seminár venovaný vedeckému odkazu doc. RNDr. Petra Javorského, DrSc. Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice 18. 5. 2023 18. 5. 2023
Organizuje SAV  Antropologický workshop Modra 22. 5. 2023 22. 5. 2023
Organizuje SAV  Slovenská komika, komédia, komici Bratislava, Dúbravská cesta 5819/9 - pavilón ústavov spoločenských vied 23. 5. 2023 23. 5. 2023
   PMA 2022 and SRC: 9. medzinárodná konferencia o polymérnych materiáloch v automobilovom priemysle a 25. Slovenská gumárenská konferencia Kongresové cestrum SAV Smolenice 24. 5. 2023 26. 5. 2023
Organizuje SAV  Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918) Bratislava 25. 5. 2023 26. 5. 2023
Organizuje SAV  EKOMSTAT 2023 Trenčianske Teplice 28. 5. 2023 31. 5. 2023
   Od demokracie k totalite Bratislava 29. 5. 2023 29. 5. 2023
Organizuje SAV  Measurement 2023 KC Smolenice SAV 29. 5. 2023 31. 5. 2023
   ESTIV tréninový kurz v aplikovanej in vitro toxikológii ÚEFT CEM, SAV, Bratislava, SK 29. 5. 2023 2. 6. 2023
   Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou Bratislava/online 29. 5. 2023 29. 5. 2023