Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  apríl 2023  »

Konferencie SAV v mesiaci apríl 2023

Typ Názov Miesto Od Do
   Art as an event in post-heideggerian discourse Filozofický ústav SAV, v.v.i. Bratislava 12. 4. 2023 12. 4. 2023
   COST 19116 meeting: Plants, Metals and Environment Smolenice 13. 4. 2023 14. 4. 2023
Organizuje SAV  Zdroje pre africké dejiny: premyslenie metód, výzvy a príležitosti at Beit al-Hikma, The Tunisian Academy of Sciences, Letters and Arts in Tunis-Carthage, Tunisia 13. 4. 2023 15. 4. 2023
   Generálne stretnutie COST 20108 Kongresové centrum SAV Smolenice, Slovensko 16. 4. 2023 18. 4. 2023
   Revolúcie v moderných dejinách strednej Európy v interpretáciách doby a vedy Šamorín 18. 4. 2023 19. 4. 2023
Organizuje SAV  Spoločná medzinárodná vedecká konferencia VISION a medzinárodná konferencia mladých vedcovientists Conference Smolenice 24. 4. 2023 27. 4. 2023
Organizuje SAV  Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území strednej a východnej Európy, 1900 - 1950 Košice 25. 4. 2023 26. 4. 2023
   G4B kick-off meeting Svätý Jur 26. 4. 2023 28. 4. 2023
Organizuje SAV  Newcomers from Ukraine in Brno one year after the full-scale Russian invasion: From “temporary” and “low-skilled” migration to social reproduction of “low skillfulness. (ústavný seminár) Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 26. 4. 2023 26. 4. 2023
Organizuje SAVVideokonferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska 2023 (PES 2023) on-line forma cez MS Teams 27. 4. 2023 27. 4. 2023
   Visegrád 1323 – 2023. Anjouovská dynastia a jej vláda v Uhorsku Visegrád 27. 4. 2023 27. 4. 2023