Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  apríl 2023  »

Konferencie SAV v mesiaci apríl 2023

Typ Názov Miesto Od Do
Organizuje SAV  Umenie ako udalosť v post-heideggeriánskom kontexte FiÚ SAV 11. 4. 2023 12. 4. 2023
Organizuje SAV  COST miting: Metabolická odpoveď rastlinných (polo)kovov vo vzťahu k prostrediu Smolenice 12. 4. 2023 13. 4. 2023
Organizuje SAV  Zdroje pre africké dejiny: premyslenie metód, výzvy a príležitosti at Beit al-Hikma, The Tunisian Academy of Sciences, Letters and Arts in Tunis-Carthage, Tunisia 13. 4. 2023 15. 4. 2023
   Revolúcie a stredná Európa Šamorín 19. 4. 2023 19. 4. 2023
Organizuje SAV  Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území strednej a východnej Európy, 1900 - 1950 Košice 25. 4. 2023 26. 4. 2023
Organizuje SAVVideokonferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska 2023 (PES 2023) on-line forma cez MS Teams 27. 4. 2023 27. 4. 2023