Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  december 2023  »

Konferencie SAV v mesiaci december 2023

Typ Názov Miesto Od Do
   Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén Bratislava 13. 6. 2023 14. 6. 2024
   Letná škola projektu InterTAU I. DRUG DISCOVERY: FOCUS ON BIOLOGICS KC SAV Smolenice 18. 6. 2023 24. 6. 2024
   „Ako popisovali disidenti v Československu reálny socializmus ako videli budúcnosť“. Ku knihe Dirka Dalberga (ÚPV SAV, v.v.i.) „Politisches Denken im Tschechoslowakischen Dissens. Egon Bondy, Miroslav Kusý, Milan Šimečka und Petr Uhl (1968-1989) Bratislava 1. 12. 2023 1. 12. 2023
   Interorganellar Communication in Health and Disease - Minisymposium Bratislava 4. 12. 2023 4. 12. 2023
   Prehra socializmu v 20. storočí - predpoklady, príčiny, dôsledky Bratislava 5. 12. 2023 5. 12. 2023
Organizuje SAV  Okrúhly stôl "Budúcnosť zdaňovania tabakových výrobkov na Slovensku" Ekonomický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 5. 12. 2023 5. 12. 2023
Organizuje SAV  Agentové modelování a jeho (pomalé) šíření v sociálních vědách (ústavný seminár) Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 6. 12. 2023 6. 12. 2023
   Prednáška prof. Ivana Kalmara: Rasizmus Stredoeurópanov a rasizmus voči Stredoeurópanom Bratislava 7. 12. 2023 7. 12. 2023
 Videokonferencia Aktuálny stav rómskych štúdií IV. Prešovská univerzita v Prešove 7. 12. 2023 8. 12. 2023
   Kolokvium pri príležitosti 70. výročia ÚMMS SAV, v.v.i. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., Bratislava, Slovensko 8. 12. 2023 18. 12. 2023
   Jej migrácia: slovenské opatrovateľky v Rakúsku z pohľadu transnacionalizmu Bratislava/online 11. 12. 2023 11. 12. 2023
   Textologický seminár III Bratislava 12. 12. 2023 12. 12. 2023
Organizuje SAV  Fenomenologie, ethnometodologie a hledání stezky k smyslově-tělesné zkušenosti (ústavný seminár) Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 13. 12. 2023 13. 12. 2023
Organizuje SAV  Verejná moc a demokracia na Slovensku 30 rokov po vzniku SR Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 14. 12. 2023 14. 12. 2023