Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  november 2023  »

Konferencie SAV v mesiaci november 2023

Typ Názov Miesto Od Do
   Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén Bratislava 13. 6. 2023 14. 6. 2024
   Letná škola projektu InterTAU I. DRUG DISCOVERY: FOCUS ON BIOLOGICS KC SAV Smolenice 18. 6. 2023 24. 6. 2024
Organizuje SAV  Extrapolacie 2023 Bratislava/Banska Bystrica/Zilina 1. 10. 2023 30. 11. 2023
   33. Medzinárodné sympózium Grundprobleme Mistelbach 1. 11. 2023 4. 11. 2023
Organizuje SAV  50. konferencia Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná 2. 11. 2023 5. 11. 2023
   Facilitátory a inhibítory zdravej sexuality a sexuálnej spokojnosti v (kontexte transformujúcej sa a transmutujúcej sa intimity) Bratislava/online 6. 11. 2023 6. 11. 2023
Organizuje SAV  K revitalizácii výskumu: Od Európy cez Afriku k Ázii a Amerikám Filozofický ústav SAV, v.v.i. 6. 11. 2023 6. 11. 2023
Organizuje SAV  30. posterový deň s medzinárodnou účasťou 2023 Bratislava, ÚH SAV, v.v.i. 8. 11. 2023 8. 11. 2023
   Súkromný a verejný priestor v mestách z historickej perspektívy. Vzťahy – symbolika – reprezentácia – fúzie Bratislava 8. 11. 2023 8. 11. 2023
   Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVIII. ročník Pavilón morfologických disciplín UVLF v Košiciach 9. 11. 2023 10. 11. 2023
Organizuje SAV  Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií Stará Lesná, Slovensko 9. 11. 2023 10. 11. 2023
   Otisky středoevropské krajiny a podnebí v našich kulturách Praha 9. 11. 2023 10. 11. 2023
   Prednáškový cyklus. Najnovšie archeologické výskumy. Nitra 10. 11. 2023 10. 11. 2023
   Náš akademický svet a jeho peripetie. Diskusia s prof. Emilom Višňovským o jeho pripravovanej monografii. Bratislava 10. 11. 2023 10. 11. 2023
Organizuje SAV  Společnost nedůvěry (workshop) Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 13. 11. 2023 13. 11. 2023
   Fenomén YMCA v českom a slovenskom priestore 20. storočia Bratislava 13. 11. 2023 13. 11. 2023
Organizuje SAV  14. Medzinárodná konferencia Konštrukčné materiály 2023 ÚMMS SAV, v.v.i., Bratislava 14. 11. 2023 14. 11. 2023
   Meeting of the Institute of Economic Research (MIER 2023) Kongresové centrum SAV, Smolenice 15. 11. 2023 16. 11. 2023
   COEVOLVERS workshop - príklady dobrej praxe Velké Karlovice, Česká republika 15. 11. 2023 15. 11. 2023
   Philosophy Day 2023: Svet ako fenomén (8. ročník prvého slovenského filozofického festivalu) Prešov 16. 11. 2023 16. 11. 2023
   Kea (Nestor Notabilis) a úloha efemerálneho odmeňovania: úspechy a prekážky Bratislava/online 20. 11. 2023 20. 11. 2023
   SURFINT-SREN VIII – Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science Bratislava, Slovensko 20. 11. 2023 23. 11. 2023
   2. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky Bratislava Bratislava 20. 11. 2023 24. 11. 2023
Organizuje SAV  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Kam posúva konflikt na Ukrajine globálnu spoločnosť? Ekonomická univerzita v Bratislave 21. 11. 2023 21. 11. 2023
Organizuje SAV  Kreatívna veda, neformálna konferencia venovaná pedagogickej obci Bratislava 22. 11. 2023 22. 11. 2023
   Práca a pracujúci v dobe socio-ekologickej transformácie spoločnosti: prípadová štúdia automobilového priemyslu (ústavný seminár) Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 22. 11. 2023 22. 11. 2023
   Kreatívna veda, neformálna konferencia venovaná pedagogickej obci Bratislava 22. 11. 2023 22. 11. 2023
   Roundtable „The Future of the European Union and its Enlargement: Does its Cohesion and Global Geopolitical Competitiveness Rely on Its Enlargement?“ Hybrid event Bratislava 23. 11. 2023 23. 11. 2023
   30. Stretnutie východoslovenských archeológov v Košiciach Košice 23. 11. 2023 23. 11. 2023
   XXXII. kolokvium mladých jazykovedcov Prešov 23. 11. 2023 24. 11. 2023
   Slovensko-české a česko-slovenské jazykové a jazykovědné vztahy: 30 let poté (v spolupráci s Jazykovědným sdružením České republiky) Praha 23. 11. 2023 23. 11. 2023
   Aktivity v kartografii 2023 Bratislava 24. 11. 2023 24. 11. 2023
   Visegrad Workshop I Bratislava Slovakia, Early Music in Central Europe: Collaborated Research, Migrating Sources, Transregional Connections, medzinárodný workshop Bratislava, Slovenská národná galéria 28. 11. 2023 29. 11. 2023
   Predčasné parlamentné voľby 2023 – pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska? Bratislava 30. 11. 2023 30. 11. 2023