Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  október 2023  »

Konferencie SAV v mesiaci október 2023

Typ Názov Miesto Od Do
   Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén Bratislava 13. 6. 2023 14. 6. 2024
   Letná škola projektu InterTAU I. DRUG DISCOVERY: FOCUS ON BIOLOGICS KC SAV Smolenice 18. 6. 2023 24. 6. 2024
Organizuje SAV  Extrapolacie 2023 Bratislava/Banska Bystrica/Zilina 1. 10. 2023 30. 11. 2023
   Fenomén smrti v stredoveku. Ars moriendi kedysi a dnes Levoča 2. 10. 2023 5. 10. 2023
Organizuje SAV  Výročné stretnutie Gypsy Lore Society a konferencia o rómskych štúdiách v roku 2023 São Paulo, Brazília 3. 10. 2023 6. 10. 2023
   Učitelia v politickom a verejnom živote spoločnosti Bratislava 3. 10. 2023 3. 10. 2023
Organizuje SAV  Moderné trendy v ochrane ohrozených druhov rastlín a úloha botanických záhrad v nej Arborétum Mlyňany ÚEL SAV, Vieska nad Žitavou 4. 10. 2023 4. 10. 2023
   33. medzinárodná konferencia História, súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie 2023 Hotel Repiská, Demänovská Dolina 5. 10. 2023 6. 10. 2023
   DARIAH Day Slovakia 2023 Klemensova 19, Bratislava 6. 10. 2023 6. 10. 2023
   Pamäť - archív - kánon Bratislava - FTF VŠMU 9. 10. 2023 11. 10. 2023
   Professional Development Workshop Stará Lesná 9. 10. 2023 11. 10. 2023
   Tvorivé hľadanie v geografii (konferencia pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV) Bratislava 11. 10. 2023 12. 10. 2023
Organizuje SAV  Between North and South: Decolonial Isolationism of Russian Social Science in the State of War and Beyond (ústavný seminár) Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 18. 10. 2023 18. 10. 2023
   12. medzinárodná konferencia Slovko 2023 Bratislava 18. 10. 2023 20. 10. 2023
   Politická socializácia v stredovýchodnej Európe Bratislava 19. 10. 2023 20. 10. 2023
   XXXII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“ Hrádok pri Jelšave 19. 10. 2023 20. 10. 2023
   Tridsať rokov samostatnosti Slovenskej a Českej republiky (1993–2023) Bratislava 23. 10. 2023 24. 10. 2023
   Small Triangle Meeting on theoretical physics (STM 2023) Medzilaborce, Slovensko 24. 10. 2023 27. 10. 2023
Organizuje SAV  Príprava a vlastnosti moderných keramických materiálov a skiel Stará Lesná 25. 10. 2023 27. 10. 2023
   Konferencia Slovenského filozofického združenia pri FiÚ SAV, „Filozofia ako prekračovanie hraníc“ UPJŠ v Košiciach 25. 10. 2023 27. 10. 2023
   5. Interaktívny seminár transferu technológií FIT-4-NMP Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v.v.i., Bratislava, Slovensko 26. 10. 2023 27. 10. 2023
   Trans- (teórie), inter- (teórie), meta- (teórie) ako aktuálne podnety literárnej vedy Bratislava 26. 10. 2023 26. 10. 2023
   Restore4Life „Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja“ Sološnica, Slovakia 31. 10. 2023 31. 10. 2023