Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  jún 2022  »

Konferencie SAV v mesiaci jún 2022

Typ Názov Miesto Od Do
   Animal Physiology 2022 Košice 1. 6. 2022 3. 6. 2022
   Záverečná konferencia k projektu APVV-17-0551: „Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia“ Bratislava 2. 6. 2022 2. 6. 2022
Organizuje SAV  XIV. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2022 Bratislava 6. 6. 2022 30. 6. 2022
Organizuje SAVVideokonferencia Global issues and inequities in the production and publication of research in social psychology Bratislava (online) 6. 6. 2022 6. 6. 2022
Organizuje SAV  Ruská komunita v České republice: pluralismus sociokulturních identit (ústavný seminár) Bratislava 8. 6. 2022 8. 6. 2022
   Štruktúra a funkcia koreňa Vysoké Tatry - Horný Smokovec 12. 6. 2022 16. 6. 2022
   8. Medzinárodné sympózium o štruktúre a funkcii koreňov Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Slovensko 12. 6. 2022 16. 6. 2022
 Videokonferencia 2. StruBioMol Workshop : Izolácia, charakterizácia a kryštalizácia proteínov Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. 14. 6. 2022 15. 6. 2022
Organizuje SAV  Epistemológie spolupráce: Lekcie z antropológie smartfónov a smart-starnutia (ústavný seminár) Bratislava 15. 6. 2022 15. 6. 2022
   Dni mladých biológov 11. ročník Bratislava 15. 6. 2022 15. 6. 2022
   Seminár: Inovačný potenciál progresívnej digitalizovanej výroby Bratislava 17. 6. 2022 17. 6. 2022
Organizuje SAV  Výročné stretnutie programu International Social Survey Programme ISSP General Meeting Bratislava 18. 6. 2022 22. 6. 2022
   XIX. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti Bratislava - Devín 20. 6. 2022 24. 6. 2022
Organizuje SAV  15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov 15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov 20. 6. 2022 21. 6. 2022
   15. Bratislavské sympózium o sacharidoch Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 20. 6. 2022 24. 6. 2022
Organizuje SAV  APCOM 2022 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 21. 6. 2022 23. 6. 2022
Organizuje SAV  3. Strategický seminár pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom ÚMMS SAV, v.v.i., Bratislava 21. 6. 2022 22. 6. 2022
   Európske mestské plánovanie na prelome 19. a 20. storočia Bratislava 21. 6. 2022 21. 6. 2022
   ECF 23, European Conference on Fracture, Special topic: TC06 Fracture mechanics and fracture of advanced ceramics Funchal, Portugalsko 26. 6. 2022 2. 7. 2022
   1st Workshop on Perspective Electron Spin Systems for Future Quantum Technologies Košice, Slovensko 28. 6. 2022 29. 6. 2022
   Kultúrne dedičstvo v dialektoch Olomouc 29. 6. 2022 29. 6. 2022