Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  november 2022  »

Konferencie SAV v mesiaci november 2022

Typ Názov Miesto Od Do
   12-ty medzinárodný kongres karpatsko-balkánskej geologickej asociácie Bulharsko, Plovdiv 7. 9. 2022 11. 11. 2022
Organizuje SAV  Propaganda migračných pohybov Košice, Slovensko; Budapešť, Maďarsko; Varšava, Poľsko; Opava Česko 22. 9. 2022 15. 12. 2022
   2nd AtomDec Annual Meeting - Atomic Design of Carbon-Based Materials for New Society Smolenice, Slovensko 2. 11. 2022 4. 11. 2022
Organizuje SAV  Paul Ricœur and the Challenges of Autonomy BISLA, Bratislava 3. 11. 2022 5. 11. 2022
   SFEL 2022 - School of XFEL and Synchrotron Radiation Users Liptovský Ján, Slovensko 6. 11. 2022 10. 11. 2022
   29. Posterový deň s medzinárodnou účasťou 2022 Ústav hydrológie SAV, v.v.i., Bratislava 9. 11. 2022 9. 11. 2022
Organizuje SAV  How Europeans understand solidarity, reciprocity and fairness? Methodological design and first results of a research project funded by the German Federal Ministry of Education and Research (The Institute´s seminar) Bratislava 9. 11. 2022 9. 11. 2022
   Meeting of the Institute of Economic Research (MIER 2022) Smolenice 10. 11. 2022 11. 11. 2022
   Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVII. ročník Košice 10. 11. 2022 11. 11. 2022
   Biosystematické setkání Senica-Kunov Rekreačná oblasť Kunov-Senica 11. 11. 2022 13. 11. 2022
   LMV 2022 Košice 11. 11. 2022 13. 11. 2022
   17th International Symposium on Novel and Nano Materials Jeju, Kórea 14. 11. 2022 18. 11. 2022
Organizuje SAVVideokonferencia Student Wellbeing in the Context of Violence: A Qualitative Study of the 2015/16 South African Student Movement and its Aftermath Bratislava (online) 14. 11. 2022 14. 11. 2022
Organizuje SAV  DEJINY INFORMATIKY NA SLOVENSKU. 60 ROKOV OD INŠTALÁCIE PRVÉHO POČÍTAČA V SAV Ústav informatiky SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, Bratislava 15. 11. 2022 15. 11. 2022
Organizuje SAV  Rozpoznávanie praktík korupčného zlyhania: prípad verejných vypočutí prokurátorov (ústavný seminár) Bratislava 16. 11. 2022 16. 11. 2022
   Zoológia 2022 - vedecký kongres Smolenice 16. 11. 2022 19. 11. 2022
 Videokonferencia Rómsky aktivizmus a spojenectvo. Záverečná konferencia projektu DG JUSTICE ENGAGE. online 16. 11. 2022 16. 11. 2022
   SSSI 2022 – Solid State Surfaces and Interfaces 2022 Zámok Smolenice, Slovensko 21. 11. 2022 23. 11. 2022
   XXII. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy Bratislava, Filozofický ústav 21. 11. 2022 22. 11. 2022
   Maloobchodné siete: priestorové a spoločenské interakcie Modra 23. 11. 2022 24. 11. 2022
 Videokonferencia 12th Joint Meeting on Medicinal Chemistry Virtuálna forma 23. 11. 2022 26. 11. 2022
   5th Meeting of Middle Europe Societies of Immunology and Allergology - MESIA Praha 23. 11. 2022 26. 11. 2022
Organizuje SAV  Klimatická zmena a zelená ekonomika vo verejnej mienke Sociologický ústav SAV, Bratislava 24. 11. 2022 24. 11. 2022
   XXXI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“ Hrádok pri Jelšave 24. 11. 2022 25. 11. 2022
   Stredoveké hrady v strednej Európe stav a perspektívy výskumu Nitra 24. 11. 2022 26. 11. 2022
Organizuje SAVVideokonferencia 3. konferencia Centra excelentnosti. Aplikácia OMICS nástrojov v štúdiu vzniku chorôb a ich prevencie. Chemický ústav SAV, v.v.i. Bratislava 30. 11. 2022 30. 11. 2022
   XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov Košice 30. 11. 2022 1. 12. 2022