Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  október 2022  »

Konferencie SAV v mesiaci október 2022

Typ Názov Miesto Od Do
Organizuje SAV  „Byť tým iným“. Formovanie podôb štátu, verejných inštitúcií a politiky po roku 1989. (Konferencia je venovaná sociologickému odkazu Pierra Bourdieua) Bratislava 6. 10. 2022 6. 10. 2022
Organizuje SAV  Ôsme sympózium o alfa-amylázovej rodine - ALAMY_8 Smolenický zámok, Smolenice, Slovensko 9. 10. 2022 13. 10. 2022
Organizuje SAV  Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 18. 10. 2022 18. 10. 2022
Organizuje SAV  Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestore po roku 1989 Banská Bystrica 18. 10. 2022 18. 10. 2022
   Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV Bratislava 19. 10. 2022 21. 10. 2022
   DFPM 2022 - Deformácia a lom PM materiálov Vysoké Tatry 23. 10. 2022 26. 10. 2022
   Medzi vierou, vedou a skúsenosťou (hľadanie spoločného noetického priestoru) Bratislava 24. 10. 2022 26. 10. 2022