Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  október 2022  »

Konferencie SAV v mesiaci október 2022

Typ Názov Miesto Od Do
   12-ty medzinárodný kongres karpatsko-balkánskej geologickej asociácie Bulharsko, Plovdiv 7. 9. 2022 11. 11. 2022
Organizuje SAV  Propaganda migračných pohybov Košice, Slovensko; Budapešť, Maďarsko; Varšava, Poľsko; Opava Česko 22. 9. 2022 15. 12. 2022
   6. medzinárodný Russulales workshop Jaca, Španielsko 2. 10. 2022 8. 10. 2022
Organizuje SAV  Miniworkshop on superconductivity Bratislava, Slovensko 3. 10. 2022 5. 10. 2022
Organizuje SAV  Nové materiály a technológie - Workshop INOVATO pracovných skupín ÚMMS SAV, v.v.i., Bratislava 6. 10. 2022 6. 10. 2022
Organizuje SAV  „Byť tým iným“, formovanie podôb štátu, verejných inštitúcií a politiky po roku 1989 Bratislava 6. 10. 2022 6. 10. 2022
   „Byť tým iným“. Formovanie podôb štátu, verejných inštitúcií a politiky po roku 1989. (Konferencia je venovaná sociologickému odkazu Pierra Bourdieua) Bratislava 6. 10. 2022 6. 10. 2022
   Ôsme sympózium o alfa-amylázovej rodine - ALAMY_8 Smolenický zámok, Smolenice, Slovensko 9. 10. 2022 13. 10. 2022
   7th International Conference “Models in Quantum Field Theory” (MQFT-2022) Petrohrad, Rusko 10. 10. 2022 14. 10. 2022
   IX. slovenské rastlinolekárske dni: Kam kráčaš, ochrana rastlín? Kongresové centrum hotela Mikado v Nitre 11. 10. 2022 12. 10. 2022
Organizuje SAV  49. Konferencia Komisie experimentálnej kardiológie Slovenská republika, Skalica 12. 10. 2022 14. 10. 2022
   Hyperintensionality and Creatures of Fiction, Myth, and Religion Bratislava 13. 10. 2022 13. 10. 2022
   1. Medzinárodná konferencia Európskej akadémie pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne Kongresové centrum SAV, Smolenice, Slovensko 17. 10. 2022 20. 10. 2022
   Etické teórie – neetická prax: Výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV Kongresové centrum SAV Stará Lesná 19. 10. 2022 21. 10. 2022
Organizuje SAV  Európske hodnoty vo vzdelávaní - príklad aplikácie poznatkov z EVS vo vzdelávaní na stredných školách (ústavný seminár) Bratislava 19. 10. 2022 19. 10. 2022
 Videokonferencia 28. konferencia mladých vedcov o astronómii a vesmírnej fyzike Kyjev, Ukrajina 24. 10. 2022 28. 10. 2022
   Medzi vierou, vedou a skúsenosťou (hľadanie spoločného noetického priestoru) Bratislava 24. 10. 2022 26. 10. 2022
Organizuje SAV  Small Triangle Meeting on theoretical physics STM 2022 Medzilaborce, Slovensko 25. 10. 2022 28. 10. 2022
Organizuje SAV  Medzinárodná konferencia Funkčné materiály 2022 ÚMMS SAV, v. v. i., Bratislava 25. 10. 2022 25. 10. 2022
   „Ona chce byť voľnou, z reťaze pustenou. Ženy v slovenskej literatúre 19. storočia. Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.. Bratislava 25. 10. 2022 25. 10. 2022
Organizuje SAV  A čo ďalej? Spôsob života po pandémii (seminár) Bratislava 26. 10. 2022 26. 10. 2022
Organizuje SAV  Instrumentalization of History and Politicization of Public Spaces (1989-2022) Praha 27. 10. 2022 27. 10. 2022
Organizuje SAV  Kolokvium: „Vývoj moderných keramických kompozitných materiálov.“ Košice 28. 10. 2022 28. 10. 2022