Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Konferencie a odborné podujatia

«  október 2023  »

Konferencie SAV v mesiaci október 2023

Typ Názov Miesto Od Do
   6. medzinárodná konferencia biotechnológie a kovy 2023 Košice 5. 10. 2023 6. 10. 2023
Organizuje SAV  DARIAH Day Slovakia 2023 Klemensova 19, Bratislava 6. 10. 2023 6. 10. 2023
Organizuje SAV  Tvorivé hľadanie v geografii (konferencia pri príležitosti 80. výročia založenia Geografického ústavu SAV) Bratislava 11. 10. 2023 12. 10. 2023
Organizuje SAV  Medzinárodná konferencia pri príležitosti 70. výročia ÚMMS SAV, v.v.i. Kongresové centrum SAV Smolenice 16. 10. 2023 18. 10. 2023
Organizuje SAV  Textologický seminár III Bratislava 17. 10. 2023 17. 10. 2023
   12. medzinárodná Slovko 2023 Bratislava 18. 10. 2023 20. 10. 2023
Organizuje SAV  Konferencia Slovenského filozofického združenia pri FiÚ SAV UMB Banská Bystrica 18. 10. 2023 20. 10. 2023
Organizuje SAV  Politická socializácia v stredovýchodnej Európe Bratislava 19. 10. 2023 21. 10. 2023
Organizuje SAV  Viacjazyčnosť v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku Bratislava 21. 10. 2023 21. 10. 2023
   XXXII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“ Hrádok pri Jelšave 22. 10. 2023 23. 10. 2023
   Trans- (teórie), inter- (teórie), meta- (teórie) ako aktuálne podnety literárnej vedy Bratislava 25. 10. 2023 27. 10. 2023