Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

riaditeľ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 591045 30
Fax: 02/ 591045 94
Výskumné zameranie:
pravdepodobnosť a matematická štatistika
ORCID:
Číslo ORCID