Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.

vedecká pracovníčka
P. O. Box 198 Klemensova 19 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/59309225
ORCID:
Číslo ORCID