Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Generálny riaditeľ

Tel: 02/32295718

Sekretariát

Tel: 02/32295701

Organizačné zložky

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Riaditeľka organizačnej zložky
Sienkiewiczova 1
813 71 Bratislava
Riaditeľka organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Riaditeľ organizačnej zložky

Detašované pracoviská

Centrum je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky a liečby spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho a nervového systému, metabolické poruchy, psychické poruchy a problematiku duševného zdravia, ako aj ochorenia, ktoré majú pôvod v prenatálnom a skorom postnatálnom období vývinu. Výskum sa realizuje na in silico, in vitro, ex vivo a in vivo úrovni s cieľom prenosu získaných poznatkov do klinickej praxe. Významnou súčasťou je hodnotenie účinkov bioaktívnych prírodných látok, ich derivátov a pôvodných syntetických látok s farmakoterapeutickým potenciálom, na animálnych modeloch ľudských ochorení a ľudských vzorkách, ako aj štúdium vedľajších nežiaducich a toxických účinkov chemických látok a žiarenia.