Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy (do 31.3.2018)

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Zvoľte typ:

 

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií

Zvoľte typ: