Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

mzdová účtovníčka

E-mail:
Kontakt: Ing. Martel, 02/32295 249
Počet zobrazení: 125
BMC SAV, v. v. i. hľadá na plný pracovný úväzok mzdovú účtovníčku
Náplň práce:
• spracovávanie výpočtu miezd a štipendií v programe Softip pre zamestnancov, osôb s uzatvorenými dohodami na výkon práce mimo pracovného pomeru a doktorandov
• evidencia a spracovanie dochádzky
• spracovávanie ročného zúčtovania daní z príjmov pre zamestnancov
• spracovávanie podkladov pre štatistické výkazy
• ďalšie administratívne činnosti súvisiace so mzdovou agendou
• pravidelné vzdelávanie v oblasti príslušnej legislatívy

Späť na pracovné príležitosti