Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Post-doktorandská pozícia na Oddelení kompozitných materiálov

E-mail:
Kontakt: zdeno.spitalsky@savba.sk
Počet zobrazení: 185
Hľadáme vysoko motivovaného a nadšeného postdoktoranda, s ukončením PhD v niektorom z odborov chémie, technológie polymérov, alebo v materiálovom výskume pre výskum v oblasti polymérnych kompozitov a nanokompozitov, ich prípravy a charakterizácie. Schopnosť samostatne pracovať a plánovať experimenty, práca v tíme ako aj dobré písomné a ústne komunikačné zručnosti a dobrá úroveň anglického jazyka sú nevyhnutné.

Záujemca by mal mať skúsenosti s niektorou z nasledovných techník:
• príprava polymérnych kompozitov (Brabender, mikromiešač, elektrostatické zvlákňovanie, 3D tlač a iné)
• stanovenie mechanických vlastností materiálov (Instron, DMA, nanoindentor, reometer)
• stanovenie elektrických vlastností (BDS, 4-bodová metóda)
• charakterizácia polymérnych kompozitov inými metódami (XPS, tensiometer, kontaktný uhol, a pod. )

Ponúkame príležitosť na profesionálny rozvoj, priateľskú pracovnú atmosféru v dynamickom kolektíve ako i širokú medzinárodnú spoluprácu.

Požadované dokumenty
1. Motivačný list
2. Profesný životopis
3. Zoznam publikácií a projektov
5. Kontaktné údaje pre získanie odporúčacích listov

Ak máte záujem o túto pozíciu prosím zašlite požadované dokumenty E-mailom na:
Ing. Mária Omastová, DrSc., e-mail: maria.omastova@savba.sk
Mgr. Zdeno Špitálsky, PhD., e-mail: zdeno.spitalsky@savba.sk

https://polymer.sav.sk/OKM/
Späť na pracovné príležitosti