Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Hľadám prácu v SAV

Pozn.: povinné údaje sú označené *
Pokyny:
  • Musíte vyplniť označné polia. Titulok ma charakterizovať vašu ponuku, teda druh práce o aký máte záujem. Podrobné informácie (dosiahnuté vzdelanie, prax atď.) vyplňte do tela ponuky.
  • Zvoľte si organizáciu SAV, ktorú chcete osloviť.

Späť na pracovné príležitosti