Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Hľadám prácu v SAV

Pozn.: povinné údaje sú označené *

Pokyny:

  • Musíte vyplniť označné polia. Titulok má charakterizovať vašu ponuku, teda druh práce o aký máte záujem. Podrobné informácie (dosiahnuté vzdelanie, prax atď.) vyplňte do tela ponuky.
  • Zvoľte si organizáciu SAV, ktorú chcete osloviť.

Späť na pracovné príležitosti