Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pracovné miesta

SAV ponúka pracovné miesta

Organizácie SAV ponúkajú prácu na týchto pozíciách:

Dátum Organizácia Práca
26. 9. 2023 Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Špecialista na chemickú analýzu zliatin kovov pomocou spektroskopie indukčne viazanej plazmy
20. 9. 2023 Filozofický ústav SAV, v. v. i. Vedecký pracovník (analytická filozofia)
11. 9. 2023 Ústredná knižnica SAV, v. v. i. PONUKA PRÁCE – knihovník/knihovníčka – knižnično-informačné služby
21. 8. 2023 Filozofický ústav SAV, v. v. i. Pracovná pozícia „samostatný vedecký pracovník“
21. 8. 2023 Filozofický ústav SAV, v. v. i. Pracovná pozícia „vedecký pracovník“
1. 7. 2023 Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Vedecký pracovník (PhD.) alebo odborný pracovník (VŠ)
25. 1. 2023 Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. Hlavný účtovník /-čka - všeobecná, finančná učtáreň
13. 10. 2022 Ústav merania SAV, v. v. i. Stáže a brigády pre študentov VŠ
13. 10. 2022 Ústav merania SAV, v. v. i. Pracovné ponuky pre absolventov VŠ

Prácu hľadajú

Ak hľadáte prácu v SAV napíšte svoju ponuku, ktorá bude odoslaná zvolenej organizácií SAV.