Pracovné miesta

SAV ponúka pracovné miesta

Ústavy SAV ponúkajú prácu v tychto pozíciach.

Dátum Ústav Práca  
22.02.2018 Ústav polymérov SAV Pozícia vedecko - technického pracovníka
22.02.2018 Ústav polymérov SAV Pozícia vedecký pracovník
20.02.2018 Ústav orientalistiky SAV knihovník/knihovníčka
19.02.2018 Ústav molekulárnej biológie SAV účtovníčka
12.02.2018 Výpočtové stredisko SAV Vývojár-ka HPC aplikácií
26.01.2018 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV Laborant/ka
09.01.2018 Ekonomický ústav SAV Ekonóm / ekonómka
09.01.2018 Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Referent – likvidátor cestovných dokladov
20.11.2017 Chemický ústav SAV Výberové konanie - Odborný pracovník (VŠ) alebo Vedecký pracovník (PhD.)
20.11.2017 Chemický ústav SAV Výberové konanie - Odborný pracovník (VŠ) alebo Vedecký pracovník (PhD.)

Prácu hľadajú

Ak hľadáte prácu v SAV napíšte svoju ponuku. Pridávanie je voľné, ponuku je možné dodatočne upravovať prípadne zrušiť, ak už nie je aktuálna.


Dátum Meno Práca  
22.02.2018 Oto Ulicaj zdravitnícky laborant
20.02.2018 Natália Čmiková Prax
13.02.2018 Mgr. Dominika Bubanová Práca / prax - biológia /chémia/ botanika,, a pod.
09.02.2018 Bc. Michaela Lešková Fyzická geografia, Humánna a regionálna geografia, Geoinformatika
04.02.2018 MSc. Monika Molnárová Biotechnológia, laborantka, technológ
02.02.2018 Dominik Zatkalik brigada staz
30.01.2018 adela laborantka,tajomníčka,pomocná všedecká pracovníčka
26.01.2018 RNDr.Zuzana Hujová PhD. odbor antropológia, fyziológia živočíchov a človeka, oblasť výživy a zdravia
09.01.2018 Mgr. Lukáš Grib, PhD. Vedecko-výskumný pracovník v oblasti marketing, inovácie, prípadne edičná, vydavateľská a výrobná činnosť periodickej a neperiod
07.01.2018 Mgr. Matej Rumpel Vedecký pracovník, laborant v odbore biotechnológie, molekulárna biológia, mikrobiológia...
06.01.2018 Ing. Beáta Hamar Zsideková, PhD. Vedecký pracovník v odbore hydrológia, vodné hospodárstvo a krajinná ekológia
04.01.2018 Hana Osvaldová Pomocné administratívne, mzdové práce, archivácia a zakladanie dokladov, nahrávania účtovných dokladov
03.01.2018 Mgr. Adam Potočňák Bezpečnostná politika, politológia
02.01.2018 Mgr. Mária Škurlová prírodné vedy - antropologia
25.11.2017 Mgr. Veronika Ružičková Medzinárodné vzťahy
15.11.2017 Mgr.Bibiána Beregszásziová projektový manažér
15.11.2017 RNDr. Ľubomíra Mancošová projektový manažér
24.10.2017 Mgr. Martin Gabčo, PhD. vedecký pracovník v odbore história
04.10.2017 Ing. Veronika Takácsová Biochémia,laborantka
29.09.2017 Ing. Lenka Želiarová laborant