Pracovné miesta

SAV ponúka pracovné miesta

Ústavy SAV ponúkajú prácu v tychto pozíciach.

Dátum Ústav Práca  
17.09.2018 Centrum biovied SAV, v. v. i. Vedecký pracovník na Oddelenie biochémie membrán Ústavu biochémie a genetiky živočíchov CBv SAV
10.09.2018 Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. Účtovník/účtovníčka
08.08.2018 Ústredná knižnica SAV knihovník

Prácu hľadajú

Ak hľadáte prácu v SAV napíšte svoju ponuku. Pridávanie je voľné, ponuku je možné dodatočne upravovať prípadne zrušiť, ak už nie je aktuálna.


Dátum Práca  
25.09.2018 Brigáda/Krátkodobá práca
25.09.2018 Brigáda
20.09.2018 Laborant, výskumný pracovník
19.09.2018 Strojárske technológie a materiály, Materiálové inžinierstvo
17.09.2018 bezpečnosť - Prevencia a Profilaxia
13.09.2018 výskumný pracovník - chémia
06.09.2018 výskumný pracovník- geografia
05.09.2018 Administratíva, knihovníctvo
04.09.2018 masmediálna komunikácia, mediálna výchova, slovenský jazyk
03.09.2018 práca pre rádioekologa
01.09.2018 vedecko-výskumný pracovník
31.08.2018 výskumný pracovník - odborný asistent, verejné zdravotníctvo
29.08.2018 ekológ / biológ / zoológ / GIS
27.08.2018 SAV Košice
21.08.2018 Hľadám prácu / doktorandské štúdium
20.08.2018 Vedecký pracovník, Organická chémia
15.08.2018 Brigáda
14.08.2018 Biológ/Zoológ/Vedecký pracovník
10.08.2018 Biológ/výskumný a vedecký pracovník/laborant
08.08.2018 Brigáda
07.08.2018 Brigada
02.08.2018 laborantka - biológia
01.08.2018 Hľadám prácu
23.07.2018 Hľadám prácu
16.07.2018 Pracovná pozícia pre absolventa Univerzity Komenského
14.06.2018 Hladam pracu laborantky
14.06.2018 jazykoveda, terminológia, socioterminológia
13.06.2018 jazykový redaktor/korektor
11.06.2018 Odborná terminológia
09.06.2018 Vedecký pracovník - politické vedy
25.05.2018 Ekológ - vedecký pracovník
16.05.2018 mikrobiolog
11.05.2018 Laborant
30.04.2018 Brigáda
30.04.2018 Brigáda