Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pracovné miesta

SAV ponúka pracovné miesta

Organizácie SAV ponúkajú prácu na týchto pozíciách:

Dátum Organizácia Práca
16. 7. 2024 Geografický ústav SAV, v. v. i. vedecký pracovník / vedecká pracovníčka
4. 7. 2024 Centrum biovied SAV, v. v. i. Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
8. 6. 2024 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Ekonóm/Ekonómka PÚ CSPV SAV, v.v.i.
8. 6. 2024 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Projektový manažér/manažérka PÚ CSPV SAV, v.v.i.
28. 5. 2024 Filozofický ústav SAV, v. v. i. vedecký pracovník: 50%ný pracovný úväzok
10. 1. 2024 Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Up to two postdoctoral positions in the Synthetic Microbiology group

Prácu hľadajú

Ak hľadáte prácu v SAV napíšte svoju ponuku, ktorá bude odoslaná zvolenej organizácií SAV.