Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Kontakty

Pre verejnosť

Adresa

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Telefón

+421 2 57510 111

Fax

+421 2 57510 608

Pre médiá

Referát pre komunikáciu a médiá

Foto

Poverená vedením Referátu pre komunikáciu a médiá SAV

Mgr. Katarína Gáliková, PhD.
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 150
M:
Foto

Odborná referentka

Mgr. Andrea Nozdrovická
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 173
M:
Foto

Odborný referent

Mgr. Martin Bystriansky
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 222
M:
Foto

Vedúci redaktor Správ SAV

Ing. Martin Podstupka
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:0905620495
M:
Foto

Vedúca Referátu pre komunikáciu a médiá, hovorkyňa - materská dovolenka

Mgr. Monika Tináková
A:Úrad Slovenskej akadémie vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika
T:02/ 57510 223
M: